Troed

november 16, 2018

Om digitala läromedel, skogar och träd

Diskussionen om digitalisering är intensiv och stundom hetsig, oavsett om vi talar om e-handel, ärendehantering i socialtjänsten, vårdcentraler på nätet eller undervisningen i skolan. Den handlar […]
september 18, 2018

Om förståelse och förändring, digitalisering och analogier, barn, mobiltelefoner och cyklar

Förståelse är ett av våra favoritord. Det har två relativt olika betydelser men vi skall se att de faktiskt sammanfaller så småningom. Den första betydelsen är […]
april 30, 2017

Om den rationelle fuskaren

Det här är det första nyhetsbrevet på länge. Vårt val av kanaler är inte särskilt klart, ens för oss själva, men nu kändes det som om […]