Digitalisering

september 18, 2018

Om förståelse och förändring, digitalisering och analogier, barn, mobiltelefoner och cyklar

Förståelse är ett av våra favoritord. Det har två relativt olika betydelser men vi skall se att de faktiskt sammanfaller så småningom. Den första betydelsen är […]