Uncategorized

november 16, 2018

Om digitala läromedel, skogar och träd

Diskussionen om digitalisering är intensiv och stundom hetsig, oavsett om vi talar om e-handel, ärendehantering i socialtjänsten, vårdcentraler på nätet eller undervisningen i skolan. Den handlar […]