Innovation

home_profile_portfolio2
Kompetens
oktober 10, 2016
Målgrupp:

Organisationer som arbetar med innovation

Längd:

1-3 timmar

Rekommenderad läsning:

Innovation - allt flyter