Ledning

Lärande
oktober 10, 2016
Omvärld & framtid
oktober 4, 2016
Ledning är först och främst historien om två platser.
Den där du är och den dit du vill. Resten är verktyg och hantverk.

Ibland förväxlar vi ledning med chefsskap. Att vara chef kan ju innebära att se till att saker fungerar, att vi inte slösar med resurser, att buggar och missförhållanden fixas till och att det vi gör görs på bästa sätt och utifrån en hög professionell standard. Men inget av det här handlar egentligen om ledning. Den helt avgörande faktorn saknas, nämligen förflyttningen. Vare sig vi talar om vattenledare, elektriska kablar eller organisationens ledarskap innebär ledarskap också förflyttning. Vi, organisationen, våra medarbetare eller vår omvärld, befinner oss på ett ställe och vill ta oss till ett annat.
Det här betyder ju att en ledares viktigaste kompetens är en sorts navigationsförmåga. Var är vi? Vart vill vi? Hur ser vägen dit ut och vilka hinder, prövningar och bakslag kommer vi att möta på vägen dit? Kan vi välja en annan väg som kanske är längre men mindre farofylld?
För många ledare är målet känt. Vi vet vart vi är på väg och vi vet vad vi kan vänta oss där framme. Ledaren är busschaufför, en nog så arbetsam uppgift men ledaren kan åtminstone utgå ifrån att alla passagerare känner till destinationen och att de dessutom har valt att följa med.
För andra är målet okänt. Likt Christoffer Columbus seglar de i okända vatten mot okända kuster. Framgång är i så fall inte i första hand en fråga om att kunna sköta ett skepp. De verkliga utmaningarna ligger i att motivera en besättning, motverka myterier och måla upp föreställningar om den hamn vi söker - men som ingen ännu sett.
Och precis som för medeltidens sjöfarare gäller att den som gör träffsäkra och välgrundande antaganden om målet och resan dit kommer att vara den som har störst chans till en lyckad resa. Den som tror att högljudd argumentation och kraftfulla styrmedel kan kompensera för dimmiga visioner har väsentligt sämre förutsättningar.
Men ledning är också alla de verktyg ledaren använder. Allt från ekonomisystem till organisation, från språkbruk till utformning av lokaler. Vi pratar mycket om ledarskap. Men ledarskap är bara det ledaren gör. Ledning handlar om den effekt det får i verkligheten.
Att ge alla organisationens ledare en bra bild av resan, målet och medlen, är en bra start. Vare sig du skall leda tre caraveller eller en revisionsbyrå i Karlstad.

Målgrupp:

Chefer som vill bli ledare.

Längd:

1-3 timmar

Rekommenderad läsning:

Professor John Kotter talar om Change Leadership vs Change Management.